บริการพนักงานทำความสะอาด (รายเดือน) ประจำ Office – สำนักงาน – คอนโด – อาคารชุดด้วยประสบการณ์ด้านงานทำความสะอาดมากกว่า 25 ปี ดูแลพนักงานมากกว่า 500 คน โดยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานทำความสะอาดที่เรียกว่า “Cleaning Value” เรามองถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นหลัก ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงสร้าง Career Path ให้พนักงาน และเน้นถึงความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปด้วย อาทิ การบริการจัดการแทนลูกค้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการจัดพนักงานทดแทนการบริหารพนักงานทำความสะอาด (Cleaning Outsourcing)

ก่อนตกลงสัญญาจ้าง กับ บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด

เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการและทิศทางการทำงานร่วมกัน โดยทางลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตการทำงานให้บริษัทฯ ก่อนตกลงเซ็นต์สัญญาเริ่มงานเมื่อเซ็นต์สัญญาจ้าง

คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน จัดส่งพนักงานเพื่อให้บริการทำความสะอาดพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดตามข้อตกลง อบรมพนักงานถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจการปฏิบัติงานระหว่างสัญญา

จัดส่งอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด ตามกำหนดโดยให้เพียงพอและเหมาะสมกับหน้างาน จัดหาพนักงานทดแทนในกรณีขาดงาน สอบถามและพูดคุยกับลูกค้า และพนักงานเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาบริการต่อไปจัดส่งเอกสารการเบิก-จ่าย ตามขั้นตอนของทั้งสองฝ่าย

Uniform (ชุดทำงาน สำหรับพนักงานของเรา)ตัวอย่างชุดทำงานประจำสำนักงาน

ตัวอย่างชุดทำงานประจำสำนักงาน

ตัวอย่างชุดทำงานประจำสำนักงาน
หรือภาคสนาม

การฝึกอบรม ประจำหน่วยงาน
หลักสูตรอบรมทั่วไป


  • ความรับผิดชอบของพนักงานทำความสะอาดที่ดี
  • แนะนำการฝึกใช้เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาด และคุณสมบัติต่างๆ ของพื้นผิว
  • การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ
  • การบริหารด้านเวลา สำหรับงานทำความสะอาด
  • ทัศนคติต่อดีต่อองค์กร และลูกค้า

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆนั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา View more
ตกลง
Decline
Call : 061-9424-459