เราคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและความสะอาด มาเป็นอันดับหนึ่ง