บริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001-2008 จาก UKAS,ENGLAND ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพของโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน และนำมาใช้ควบคุมระบบคุณภาพมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลกทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานในการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

“ทำไมต้องเป็น PROCARE”

⦁ การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและบริการได้ 24 ชั่วโมง
⦁ บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ทั่วประเทศ
⦁ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพISO9001-2008 จาก UKAS,ENGLAND ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก
⦁ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐาน
⦁ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
⦁ ทีมงานมีความรู้/ชำนาญงานอย่างแท้จริง มีการอบรมพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง
⦁ ราคาถูกใจเหมาะสมในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

 

Call Now Buttoncall